Asukaspalautetta Espoosta

Olen kerännyt yli 1000 kyselykaavakkeella espoolaisten mielipiteitä ja toiveita asuinalueen ja kunnan kehittämiseksi. Tietyt aiheet nousivat ylitse muiden:
  • Metron aiheuttamat muutokset bussiliikenteeseen ja yhteyksien säilyminen sekä poikittaisyhteyksien puutteet
  • Pahenevat liikenneongelmat rakentamatta jätettyjen liittymien ja puutteellisten liikennejärjestelyiden vuoksi, tiettyjen katujen huono kunto
  • Pysäköintialueiden, ja -paikkojen riittävyys asukkaille ja vieraille
  • Huoli vanhojen asuinalueiden tulevaisuusta ja liiasta tiivistämisestä, viheralueiden säilyminen
  • Koululaisten ja päiväkotilaisten sekä heidän opettajiensa työolot ja resurssien riittävyys
  • Terveydenhuoltopalveluiden saatavuus
Lisäksi asukkaat ovat lähettäneet mielipiteitään sivujeni kautta ja saan sitä yhä! Kiitos kaikille siitä! Myös sinä voit lähettää minulle asukaspalautetta ja toiveita!